WWW.PENDISBAGA.CAT

web corporativa

Projecte:

Amb la finalitat principal de presentar les característiques més importants de l’empresa client, activa en l’àmbit de la construcció, s’estructura aquesta web corporativa, amb especial cura en visualitzar de forma exhaustiva el conjunt d’obres realitzades, mitjançant diferents galeries d’imatges. Totes les dades són fàcilment actualitzables amb el gestor de continguts incorporat. Visita la web fent click a www.pendisbaga.com