KANTUR & MONT

catàleg de producte

Projecte:

Desenvolupament d’un catàleg de producte com a eina comercial i mostrari de producte, a partir de la idea creativa original i la seva implementació en format de fitxes incloses en una carpeta d'anelles per a properes incorporacions de noves referències. El treball inclou la fotografia de les portes i detalls de producte.