estratègies de comunicació  |      

IDIOMA

Idioma

Currency

B2C

INNALTECH

disseny de logotip

Projecte:

Programa de disseny complet del logotip de la marca Innaltech i de tota la imatge corporativa que en deriva. Objectius: creació completa del logotip i de l’imagotip corresponent, buscant unes connotacions coherents amb la imatge de marca i alhora un estil intemporal, per evitar una ràpida obsolescència. Es dedica una especial atenció a la seva escalabilitat i aplicabilitat a diferents suports.

Innaltech.

Perfileria d'alumini.

Logotip.