estratègies de comunicació  |      

IDIOMA

Idioma

Currency

B2C

CATÀLEG PRODUCTES ALGĒMICA

manual de referència per a professionals

Projecte:

Disseny i maquetació del catàleg de productes Algēmica. Es tracta d'un catàleg dedicat exclusivament als professionals que comercialitzen la marca Algēmica. Aquest catàleg és una eina per explicar al consumidor, les característiques dels productes Algēmica i també és un manual de consulta i formació per als professionals, ja que inclou característiques tècniques sobre els ingredients i la composició dels productes. Per aquest motiu, és un catàleg comercial i, alhora, un manual de consulta i eina de formació per al personal.

Algèmica

Suplementació i cosmètica

Catàleg de producte.

catàleg Algēmica

Per a aquest catàleg es va optar per un format quadrat de 22 x 22 cm i el disseny busca seguir la línia marcada per la imatge corporativa de la marca Algēmica, una línia minimalista on el blanc és el color predominant, en contrast amb imatges relacionals a pàgina sencera i separadors dels diferents eixos de colors vius ben diferenciats.
Per a les pàgines interiors, es va recórrer a un paper offset, que dóna una major intensitat als colors de les imatges i un tacte que reforça el caràcter natural dels productes.