GRIFONE

**Projecte:** Programa de redisseny complet del logotip de la marca Grifone i de tota la imatge corporativa que en deriva. Objectius: renovació compl...

14/06/2006 08:31:02

Latest Blog

View All
  • 14/06/2007 08:23:07

    FMED

    **Projecte:** Creació d’un logotip amb estructura modular, apte per ser aplicat amb facilitat en situacions molt heterogènies (imatge corporativa ins...

  • 12/06/2013 08:37:28

    ESPRESSOBLUE

    **Projecte:** Creació del logotip i de la imatge corporativa completa, els elements visuals, coherents amb la identitat de l’empresa, suggerint moder...