A+ A A-
Magma

Magma

URL del lloc web: http://www.mgm.cat

Magma és la marca comercial de FO2 SL, dedicada a crear, produir i gestionar solucions integrals de disseny i comunicació per als seus clients.

El client és Casa Lladó, una empresa de serveis en l’àmbit de l’energia que necessita  actualitzar la seva web corporativa. Un dels elements més significatius del nou disseny és que, gràcies a la utilització d’imatges i vídeos d’amplada completa, es produeix un gran impacte visual. Així mateix, també s’ha incorporat un menú superior que aporta beneficis en termes d’accessibilitat i navegació. Per acabar, cal esmentar que és una web adaptativa.

dilluns, 06 juliol 2015 10:41 Publicat a On-Line

Desenvolupament d’un catàleg de producte per a l’empresa Veserkal. El seu disseny és plenament coherent amb la marca, ja que en el procés creatiu s’ha obviat tot allò que és superflu o que no respecta la seva identitat corporativa. Aquesta eina de comunicació defineix el caràcter de la marca i, al mateix temps, permet comunicar tant les característiques com els avantatges del producte. Amb la voluntat de seguir potenciant una imatge única i personificada del client, s’han mantingut com a colors corporatius el gris i el groc. Així mateix, s’ha utilitzat una tipografia sòbria, clara i lleugera.

dilluns, 06 juliol 2015 10:05 Publicat a Disseny Gràfic

Creació d’una pàgina web com a part fonamental de l’estratègia comunicativa de la nova marca comercial de TESi Industrial Europa. Aquest espai s’ha concebut com a una eina molt eficient per ordenar i cohesionar la informació de l’àmplia gama de solucions que es comercialitzen, així com millorar la comunicació directa amb els clients.
El nou espai web destaca per ser molt dinàmic i funcional, així com per adaptar-se al format tant dels dispositiu mòbils com dels diferents sistemes operatius. El seu disseny minimalista, tècnic i contemporani, comparteix els valors que defineixen l’empresa i, al mateix temps, representa una evolució a nivell visual i conceptual.

dijous, 05 juny 2014 09:34 Publicat a On-Line

Creació d’un naming que reflecteix la missió i els valors de la nova marca comercial de TESi Industrial Europa. Durant el procés creatiu, s’escull un nom, Veserkal, un vocable amb clares connotacions germàniques que respon a la voluntat de transmetre el compromís de l’empresa amb la qualitat i la innovació.

dijous, 05 juny 2014 09:16 Publicat a Naming

Creació i desenvolupament d’una nova marca comercial per a TESi Industrial Europa.
L’anàlisi desenvolupat sobre l’estratègia comunicativa d’aquest client posa de relleu la necessitat de crear una nova marca que cohesioni i simplifiqui l’àmplia gama de productes que comercialitza aquesta empresa. Per complir aquests objectius, es decideix crear una imatge corporativa contemporània, forta i unificada, que permeti a l’empresa reforçar la seva professionalitat i definir amb força la seva posició de mercat.
La tipografia utilitzada per a la seva representació gràfica és elegant i estètica, encaixant a la perfecció amb la resta d’elements que formen la imatge corporativa. El projecte queda segellat amb un interessant claim, “the solution”, que resumeix el propòsit de la marca i, al mateix temps, la vincula amb el símbol escollit per a la seva representació gràfica, un =.

dijous, 05 juny 2014 09:05 Publicat a Marca

En un món competitiu i globalitzat com l’actual es generen multitud d’estratègies comercials que intenten atraure l’atenció dels consumidors. En aquest context, el desenvolupament d’una estratègia de comunicació diferenciada es converteix en una necessitat. 

El cert és que el nom és un dels primers inputs comunicatius amb què el públic entra en contacte, convertint-se, juntament amb la imatge, en un estímul comercial que genera sensacions i provoca noves necessitats als consumidors, ajudant les empreses a aconseguir uns millors resultats comercials.

Aquesta construcció textual és l’element identitari d’una marca, producte o servei que els consumidors coneixem i repetim més. Algunes estratègies de màrqueting fins i tot han aconseguit que ens referim a un producte genèric amb el nom que s’ha atorgat a una marca, com és el cas de Kleenex o Pilot.

El naming

La necessitat constant del mercat d’adquirir noms amb finalitats comercials ha propiciat un creixent interès pel naming, una disciplina que es dedica a la creació de noms o identitats textuals que transmeten, identifiquen i diferencien els valors de la marca que es vol comercialitzar. Aquest terme no s’utilitza tan sols per designar una marca sinó que també s’utilitza per anomenar serveis, productes, línies de productes i empreses. En algunes ocasions, s’ha de crear un nom com a conseqüència de la fusió de diferents empresos o grups, com és el cas de Caixa Catalunya que s’ha convertir en CatalunyaCaixa.

Aquesta disciplina, al mateix temps, està molt relacionada amb el món del branding, és a dir, amb el procés de creació d’una marca on es defineixen i s’estructuren els elements reals o simbòlics, marca, logotip, imatge gràfica, que identifiquen, diferencien i atorguen valor a un servei o producte.

Què aporta una estratègia de naming?

Diversos estudis han demostrat que els consumidors cada vegada ens sentim més atrets per aquelles marques que són capaces d’oferir una experiència única, així com també un benefici emocional. El cert és que no comprem productes o serveis, sinó emocions.

La vertadera diferència entre els productes es basa en la forma en què els consumidors els percebem. Una de les principals diferències resideix en el nom, la part pronunciable d’una marca o producte.

L’elecció d’un bon nom proporciona un avantatge comercial que pot suposar l’èxit o el fracàs d’un producte. Un clar exemple és Apple, companyia que ens els últims anys ha incorporat la lletra “i” davant del nom de tots els productes que comercialitza. Gràcies a aquesta original estratègia els usuaris diferencien els seus productes de la competència i els identifiquin de forma automàtica amb els valors de la marca.

Així doncs, l’estratègia de naming juga un paper fonamental en el món de la comunicació, ja que és el procés que ens permetrà desenvolupar un vocable que transmeti als consumidors els avantatges principals d’una marca, producte o servei d’una forma curta, concisa i instantània.

Un bon naming

Un bon naming és aquella identitat textual concisa i de gran impacte que permet que els receptors identifiquin i percebin un producte o servei d’una forma diferenciada, ràpida, clara, atractiva i desitjable. Aquesta construcció, a més, ha de ser fàcilment recordable gràcies a una morfologia i una sonoritat agradables que encaixin a la perfecció amb la proposta de valor del producte. Per altra banda, s’ha de crear amb una visió de futur, aconseguint que el seu posicionament sigui atractiu i perdurable en la ment dels consumidors.

Per contra, si cometem l’error d’escollir un nom inadequat, que no encaixi amb el contingut o el significat del producte que volem representar, la resta d’actuacions que formaran part de la nostra estratègia comercial seran inefectives. En aquest sentit, és molt importat tenir en compte el significat que un producte pot adquirir en un altre país, com seria el cas de Country Mist, un producte de cosmètica que Estee Laurder va comercialitzar a Alemanya ignorant que “Mist” en el món germànic significa “fems”.

El cert és que un error en un element gràfic o publicitari es pot solucionar, però el nom d’una marca o producte, una vegada s’ha presentat al mercat té molt poques possibilitats de canvi.

Resultats

Sovint es creu que el procés de construcció d’un naming és un treball exclusivament creatiu però no és així, ja que aquest parteix d’un mètode.Tan sols un cop s’ha obtingut una visió estratègica de la identitat, els valors i els objectius d’una marca o producte, així com del context i del mercat en què aquest s’implementarà, es desenvolupa un complex exercici creatiu i metodològic que permet crear un nom que assigni i designi significats. 

El naming resultant, tot i que serà un element clau de la imatge corporativa, no tindrà, per si sol, prou força per posicionar un producte en el mercat. El seu significat haurà d’estar relacionat amb la resta d’elements que formaran la imatge corporativa d’una marca. Per aquest motiu, és fonamental disposar d’un pla de màrqueting que cohesioni i permeti que els diferents elements que formen una marca siguin coherents entre si, comuniquin els mateixos valors i responguin als mateixos interessos.

dijous, 05 juny 2014 08:48 Publicat a Eines bàsiques

Sessió fotogràfica de diferents productes en diverses localitzacions per promocionar ofertes online.

dissabte, 28 maig 2011 15:39 Publicat a Fotografia

Web corporativa i botiga online per a empresa distribuidora de càpsules i màquines de cafè. Seguint la imatge corporativa de l'empresa, s'ha creat una plataforma fresca i suggerent en la qual la botiga virtual és, òbviament, una funcionalitat clau per al desenvolupament d’aquest negoci, ja que podem consultar ràpidament el catàleg de productes i permet fer els pagaments online amb seguretat. Totes les dades, així com la gestió d'estocs, comandes, enviaments, etc. són fàcilment consultables i modificables amb el gestor de continguts incorporat. Visiteu la web fent clic a www.espressoblue.com

dilluns, 28 octubre 2013 15:10 Publicat a On-Line

Redisseny d'imatge gràfica i fulletó informatiu per a empresa de guies d'alta muntanya.

dimarts, 28 novembre 2006 15:00 Publicat a Disseny Gràfic

Sèrie de catàlegs de diferents línies de productes de l'empresa Bermaq.

dissabte, 28 octubre 2006 14:38 Publicat a Disseny Gràfic

Imatge gràfica de "La fragilitat en el temps. El vidre a l'antiguitat", pel projecte museístic itinerant i aplicació en diferents formats: cartells, fulletons, programa, lones explicatives, anuncis de premsa, etc.

dijous, 28 octubre 2004 12:39 Publicat a Disseny Gràfic

Sessió fotogràfica de caire minimalista de glaçons de gel per utilitzar en catàlegs i campanya publicitària.

dijous, 28 octubre 2010 12:03 Publicat a Fotografia

Fotografia de diferents detalls i peces de roba que han estat col·locades de manera informal, en les quals el volum, les textures i els colors prenen el protagonisme. La finalitat d'aquesta sessió és acompanyar tota la campanya de temporada: catàlegs, anuncis, etc.

dimarts, 28 octubre 2008 11:46 Publicat a Fotografia

Catàleg de producte com a eina comercial de l'empresa Innaltech, perfileria d'alumini, en el qual el producte s'ha estructurat en petites fitxes de manera que fàcilment es pot comparar i seleccionar el producte desitjat.

dijous, 24 octubre 2013 15:47 Publicat a Disseny Gràfic

Sèrie de diferents postals d'una marca de teixits. Campanya emmarcada en el llançament de l'empresa al mercat.

divendres, 24 maig 2013 15:35 Publicat a Comunicació

Anunci en premsa especialitzada de maquinària industrial.

dijous, 24 octubre 2002 15:00 Publicat a Comunicació

Anunci per a publicacions d'arquitectura d'una empresa fabricant de vidre, especialitzada en vidre corb, l'objectiu del qual és donar-se a conèixer entre els arquitectes.

dilluns, 24 octubre 2011 14:40 Publicat a Comunicació

Diferents anuncis situats en OPIs urbans per a empresa de subministrament d'energia. Cada campanya ha estat recolzada amb accions en premsa local i repartiment de fulletons.

dijous, 24 octubre 2013 14:20 Publicat a Comunicació

Sèrie d'anuncis de caire minimalista, dirigits a la premsa del sector, en els quals es vol transmetre l'"obsessió" de l'empresa, la possibilitat de portar el món de l'interiorime, dels teixits de la llar, a un punt extrem.

dijous, 24 octubre 2013 13:58 Publicat a Comunicació

Fotografies i postproducció de joies berbers per il·lustrar l'exposició, catàlegs, fulletons informatius, etc.

dilluns, 22 octubre 2012 15:56 Publicat a Fotografia

Sèrie de fotografies de 3 models de vehicles funeraris diferents, realitzada al cementiri de Montjuïc de Barcelona. La sessió tenia com a objectiu realitzar un reportatge del producte en un entorn relacionat, on es ressalti el vehicle. La localització de Montjuïc va ser una excel·lent decisió en ser un cementiri amb una arquitectura de panteons i tombes extraordinaris. En la postproducció de les fotografies es va acabar de donar a les imatges un toc "vintage".

dimarts, 22 octubre 2013 15:34 Publicat a Fotografia

Sèrie de cartells per a les preinscripcions del centre educatiu. Tot i ser cartells informatius, l'objectiu principal va ser anunciar la nova imatge gràfica, ja que va ser una de les primeres feines que es van realitzar.

dimarts, 22 octubre 2013 15:01 Publicat a Comunicació

Redisseny complet del logotip de l'escola Xarxa i de tota la imatge corporativa que comporta. L'objectiu principal de renovar el logotip del centre és que tots els alumnes (de 0 a 20 anys), equip de professors, etc. se sentin identificats amb la nova imatge. S'ha buscat una imatge moderna i fresca, mantenint el blau com a color corporatiu però renovant-lo amb un cian pur. S'han treballat diverses versions, vertical, horitzontal, positiu, negatiu, tenint en compte les infinites aplicacions que aquesta imatge pot tenir.

dimarts, 22 octubre 2013 14:44 Publicat a Marca

Base de dades dels locals disponibles a la ciutat de Berga. No es tracta tant d'una web, tal i com les entenem, sinó d'una base de dades consultable des de la xarxa. És la primera fase de la realització de la nova web de l'associació dels comercials de la ciutat, Berga comercial, amb l'objectiu de poder consultar d'una manera ràpida i àgil els associats i la seva informació. Interfície adaptada per ser visualitzada des de diferents dispositius com ordinadors, tablets i mòbils. Podeu consultar la web clicant a www.bergacomercial.com

diumenge, 08 setembre 2013 15:29 Publicat a On-Line

Actual i innovadora web per a una empresa de transports i emmagatzematge, amb l'objectiu principal de ser una eina de presentació, fet que es compleix gràcies a una interfície minimalista però actual i una navegació àgil i ràpida. La interfície, a més, està preparada per ser visualitzada des de diferents dispositius com ordinadors, tablets i mòbils. El gestor de continguts incorporat al projecte permet una fàcil actualització de tota la web. Visiteu la web fent clic a www.boxlogistics.es

dimecres, 18 setembre 2013 15:13 Publicat a On-Line

Dins del procés de la nova imatge de l'escola, un dels elements a actualitzar va ser la pàgina web. Tenint en compte les necessitats específiques d'un client tan especial, es va realitzar una web corporativa en la qual el professorat tingués accés a una àrea reservada i pogués entrar les noticies, mantenint així una web constantment actualitzada. El gestor de continguts incorporat al projecte permet una fàcil actualització de tot el website. Visita la web fent clic a www.escolaxarxa.cat

divendres, 18 octubre 2013 14:45 Publicat a On-Line

Web corporativa per a un client industrial, orientada a proporcionar un important volum d’informació tècnica, de forma clara, fàcil de trobar i ben organitzada, amb els corresponents suports visuals (fotografies i vídeos). Paral·lelament, es proporciona una àmplia selecció de notícies, amb la possibilitat de subscriure’s al newsletter corporatiu i una àrea reservada pel personal de l'empresa. El gestor de continguts incorporat al projecte permet una fàcil actualització de tot el website. Destaca especialment una potent eina de generació de newsletters i mailings. Visiteu la web fent clic a www.bergadana.com

divendres, 18 octubre 2013 14:29 Publicat a On-Line

Redisseny de logotip per a comerç de venda de bosses i complements, totalment tipogràfic i un color corporatiu especial, amb l’objectiu de transmetre uns valors d’identitat corporativa lligada a un món molt visual (moda, estètica, estilisme...), però conservant, alhora, una pròpia essència senzilla, immediata i fàcilment memoritzable.

dissabte, 01 abril 2006 20:49 Publicat a Marca

Interiorisme per a un punt de venda de bosses i complements al casc antic de Berga, amb una elevada exigència de mobilitat en l'exposició del producte, rigor de disseny i qualitat en la realització. El projecte es desenvolupa en un local de dues plantes.

dissabte, 01 abril 2006 20:27 Publicat a Espais

Desenvolupament d’un catàleg de producte com a eina comercial i mostrari de producte, a partir de la idea creativa original i la seva implementació en format de fitxes incloses en carpeta d'anelles per  a properes incorporacions de noves referències, el treball inclou la fotografia de les portes i detalls de producte.

dijous, 21 febrer 2008 20:04 Publicat a Disseny Gràfic

Desenvolupament d’un sistema gràfic del programa de branding de la firma IBQ per a la identificació de les diferents línies de producte. El disseny no només ha de definir el caràcter de la marca, sinó que ha de comunicar els valors de cada línia de producte i diferenciar-la de les altres. Es crea un logotip, totalment tipogràfic, amb l’objectiu de transmetre uns valors d’identitat corporativa lligada a un món molt visual, però conservant alhora una pròpia essència senzilla, immediata i fàcilment memoritzable, i al mateix temps s'incorporen els grafismes i les definicions.

dimecres, 01 desembre 1999 19:56 Publicat a Disseny Gràfic

Sèrie de varis displays per a PLV. L’objectiu és explicar i transmetre els valors de la marca, moviment, llibertat, lligada a la pràctica esportiva en ambients adversos (escalada, alpinisme, esquí, trekking, etc.).

dijous, 12 febrer 2004 19:27 Publicat a Comunicació

Creació de nom com a procés de presentació d'una nova marca de teixits per a la llar, caracteritzada pel seu posicionament lligat a les noves tendències en disseny d'interiors.
El nom no només ha de definir el caràcter de la marca, sinó que ha de comunicar buscant unes connotacions coherents amb la imatge de marca i alhora un estil intemporal, per evitar una ràpida obsolescència
Es crea un logotip, totalment tipogràfic, amb l’objectiu de transmetre uns valors d’identitat corporativa lligada a un món molt visual, però conservant, alhora, una pròpia essència senzilla, immediata i fàcilment memoritzable.

dimarts, 01 febrer 2005 18:58 Publicat a Naming

Creació de nom com a procés de presentació d'una nova marca de teixits per a la llar, caracteritzada pel seu posicionament lligat a les noves tendències en disseny d'interiors.
El nom no només ha de definir el caràcter de la marca, sinó que ha de comunicar buscant unes connotacions coherents amb la imatge de marca i alhora un estil intemporal, per evitar una ràpida obsolescència
Es crea un logotip, totalment tipogràfic, amb l’objectiu de transmetre uns valors d’identitat corporativa lligada a un món molt visual, però conservant, alhora, una pròpia essència senzilla, immediata i fàcilment memoritzable.

dimarts, 01 febrer 2005 18:46 Publicat a Naming

Creació de nom com a procés del programa de disseny complet del logotip de la marca Innaltech i de tota la imatge corporativa que en deriva.
El nom no només ha de definir el caràcter de la marca, sinó que ha de comunicar buscant unes connotacions coherents amb la imatge de marca i alhora un estil intemporal, per evitar una ràpida obsolescència

dimarts, 25 maig 2010 18:35 Publicat a Naming

Creació de nom com a procés del programa de branding de la firma IBQ per a la identificació de les diferents línies de producte.

El nom no només ha de definir el caràcter de la marca, sinó que ha de comunicar els valors de cada línia de producte i diferenciar-la de les altres. És per això que l'estudi conceptual és crucial per obtenir un resultat excel · lent.

Es crea un logotip, totalment tipogràfic, amb l’objectiu de transmetre uns valors d’identitat corporativa lligada a un món molt visual, però conservant, alhora, una pròpia essència senzilla, immediata i fàcilment memoritzable, i al mateix temps una fàcil implementació per totes les marques.

dimecres, 01 desembre 1999 18:29 Publicat a Naming

Creació de nom com a procés del programa de branding de la firma IBQ per a la identificació de les diferents línies de producte.

El nom no només ha de definir el caràcter de la marca, sinó que ha de comunicar els valors de cada linea de producte i diferenciar-la de les altres. És per això que l'estudi conceptual és crucial per obtenir un resultat excel · lent.

Es crea un logotip, totalment tipogràfic, amb l’objectiu de transmetre uns valors d’identitat corporativa lligada a un món molt visual, però conservant, alhora, una pròpia essència senzilla, immediata i fàcilment memoritzable, i al mateix temps una fàcil implementació per a totes les marques.

dimecres, 01 desembre 1999 18:28 Publicat a Naming

Creació de nom com a procés del programa de branding de la firma IBQ per a la identificació de les diferents línies de producte.

El nom no només ha de definir el caràcter de la marca, sinó que ha de comunicar els valors de cada linea de producte i diferenciar-la de les altres. És per això que l'estudi conceptual és crucial per obtenir un resultat excel · lent.

Es crea un logotip, totalment tipogràfic, amb l’objectiu de transmetre uns valors d’identitat corporativa lligada a un món molt visual, però conservant, alhora, una pròpia essència senzilla, immediata i fàcilment memoritzable, i al mateix temps una fàcil implementació per a totes les marques.

dimecres, 01 desembre 1999 18:15 Publicat a Naming

Creació de nom com a procés del programa de branding de la firma IBQ per a la identificació de les diferents línies de producte.

El nom no només ha de definir el caràcter de la marca, sinó que ha de comunicar els valors de cada linea de producte i diferenciar-la de les altres. És per això que l'estudi conceptual és crucial per obtenir un resultat excel · lent.

Es crea un logotip, totalment tipogràfic, amb l’objectiu de transmetre uns valors d’identitat corporativa lligada a un món molt visual, però conservant, alhora, una pròpia essència senzilla, immediata i fàcilment memoritzable, i al mateix temps una fàcil implementació per a totes les marques.

dimecres, 01 desembre 1999 18:13 Publicat a Naming

Creació de nom com a procés del programa de branding de la firma IBQ per a la identificació de les diferents línies de producte.

El nom no només ha de definir el caràcter de la marca, sinó que ha de comunicar els valors de cada linea de producte i diferenciar-la de les altres. És per això que l'estudi conceptual és crucial per obtenir un resultat excel · lent.

Es crea un logotip, totalment tipogràfic, amb l’objectiu de transmetre uns valors d’identitat corporativa lligada a un món molt visual, però conservant, alhora, una pròpia essència senzilla, immediata i fàcilment memoritzable, i al mateix temps una fàcil implementació per a totes les marques.

dimecres, 01 desembre 1999 18:09 Publicat a Naming

Creació de nom com a procés del programa de branding de la firma IBQ per a la identificació de les diferents línies de producte.

El nom no només ha de definir el caràcter de la marca, sinó que ha de comunicar els valors de cada linea de producte i diferenciar-la de les altres. És per això que l'estudi conceptual és crucial per obtenir un resultat excel · lent.

Es crea un logotip, totalment tipogràfic, amb l’objectiu de transmetre uns valors d’identitat corporativa lligada a un món molt visual, però conservant, alhora, una pròpia essència senzilla, immediata i fàcilment memoritzable, i al mateix temps una fàcil implementació per a totes les marques.

dimecres, 01 desembre 1999 18:06 Publicat a Naming

Creació de nom com a procés del programa de branding de la firma IBQ per a la identificació de les diferents línies de producte.

El nom no només ha de definir el caràcter de la marca, sinó que ha de comunicar els valors de cada linea de producte i diferenciar-la de les altres. És per això que l'estudi conceptual és crucial per obtenir un resultat excel · lent.

Es crea un logotip, totalment tipogràfic, amb l’objectiu de transmetre uns valors d’identitat corporativa lligada a un món molt visual, però conservant, alhora, una pròpia essència senzilla, immediata i fàcilment memoritzable, i al mateix temps una fàcil implementació per a totes les marques.

dimecres, 01 desembre 1999 18:03 Publicat a Naming

Creació de nom com a procés del programa de branding de la firma IBQ per a la identificació de les diferents línies de producte.

El nom no només ha de definir el caràcter de la marca, sinó que ha de comunicar els valors de cada linea de producte i diferenciar-la de les altres. És per això que l'estudi conceptual és crucial per obtenir un resultat excel · lent.

Es crea un logotip, totalment tipogràfic, amb l’objectiu de transmetre uns valors d’identitat corporativa lligada a un món molt visual, però conservant, alhora, una pròpia essència senzilla, immediata i fàcilment memoritzable, i al mateix temps una fàcil implementació per a totes les marques.

dimecres, 01 desembre 1999 18:01 Publicat a Naming

Creació de nom com a procés del programa de branding de la firma IBQ per a la identificació de les diferents línies de producte.

El nom no només ha de definir el caràcter de la marca, sinó que ha de comunicar els valors de cada linea de producte i diferenciar-la de les altres. És per això que l'estudi conceptual és crucial per obtenir un resultat excel · lent.

Es crea un logotip, totalment tipogràfic, amb l’objectiu de transmetre uns valors d’identitat corporativa lligada a un món molt visual, però conservant, alhora, una pròpia essència senzilla, immediata i fàcilment memoritzable, i al mateix temps una fàcil implementació per a totes les marques.

 

dimecres, 01 desembre 1999 17:47 Publicat a Naming

Creació del logotip i de la imatge corporativa completa, els elements visuals coherents amb la identitat de l’empresa, suggerint modernitat i qualitat amb criteris de solidesa corporativa, senzillesa, contundència i facilitat d’aplicació. També en etiquetatge de producte, packaging, venda on-line.

dimecres, 18 novembre 2009 22:41 Publicat a Marca

Creació del logotip i de la imatge corporativa completa. Els elements visuals basats en els tons magenta i gris són coherents amb la identitat de l’empresa, suggerint modernitat i qualitat amb criteris de solidesa corporativa, senzillesa, contundència i facilitat d’aplicació. També en etiquetatge de producte, packaging i venda on-line.

dijous, 24 novembre 2011 21:59 Publicat a Marca

Redisseny complet del logotip, amb el seu sistema de colors, i estudi de les principals modalitats d’aplicació. Creació de la submarca “e+++”, com a síntesi de la principal característica de la marca, +ecologia +economia +eficiència.

dimarts, 22 març 2011 20:47 Publicat a Marca

Programa de disseny complet del logotip de la marca Innaltech i de tota la imatge corporativa que en deriva. Objectius: creació completa del logotip i de l’imagotip corresponent, buscant unes connotacions coherents amb la imatge de marca i alhora un estil intemporal, per evitar una ràpida obsolescència. Es dedica una especial atenció a la seva escalabilitat i aplicabilitat a diferents suports.

dimarts, 25 maig 2010 18:56 Publicat a Marca

Creació del logotip i de la imatge corporativa completa, els elements visuals basats en els tons blancs i verds són coherents amb la identitat de l’empresa, suggerint connotacions positives de frescor i naturalitat. Juntament amb la versió abreujada “+bo”, amb criteris de solidesa corporativa, senzillesa, contundència i facilitat d’aplicació. També en etiquetatge de producte, vehicles i venda on-line.

dimecres, 13 octubre 2010 17:24 Publicat a Marca

L’estand de Crèdit Andorrà per a la fira Multisectorial d'Andorra és el resultat d’un procés que inclou un estudi previ de necessitats, funcions, espai i circulació, per donar lloc, posteriorment, al concepte creatiu i al disseny d’espai corresponent.

dimarts, 11 octubre 2011 19:02 Publicat a Espais
Copyright©2012 Magma. Tots els drets són reservats.