A+ A A-

Aquest projecte obre dos fronts de treball: d’una banda, una gamma de serveis especialment àmplia i detallada; i de l’altra, l’objecte mateix del negoci, les fotografies, que necessiten un marc adequat per poder ressaltar degudament. Les solucions implementades consisteixen en una navegació molt oberta, que permet accedir als continguts des de diferents tipus de menus (desplegables, laterals, etc.), i també en un tractament visual molt net i suau, gens invasiu, que deixa tot el protagonisme a les imatges. El gestor de continguts incorporat al projecte permet una fàcil actualització de tot el website. Visiteu la web fent clic a www.fotodisseny.cat

dimarts, 10 agost 2010 20:13
Publicat a On-Line

El client és Casa Lladó, una empresa de serveis en l’àmbit de l’energia que necessita  actualitzar la seva web corporativa. Un dels elements més significatius del nou disseny és que, gràcies a la utilització d’imatges i vídeos d’amplada completa, es produeix un gran impacte visual. Així mateix, també s’ha incorporat un menú superior que aporta beneficis en termes d’accessibilitat i navegació. Per acabar, cal esmentar que és una web adaptativa.

dilluns, 06 juliol 2015 10:41
Publicat a On-Line

Web corporativa i botiga online per a empresa distribuidora de càpsules i màquines de cafè. Seguint la imatge corporativa de l'empresa, s'ha creat una plataforma fresca i suggerent en la qual la botiga virtual és, òbviament, una funcionalitat clau per al desenvolupament d’aquest negoci, ja que podem consultar ràpidament el catàleg de productes i permet fer els pagaments online amb seguretat. Totes les dades, així com la gestió d'estocs, comandes, enviaments, etc. són fàcilment consultables i modificables amb el gestor de continguts incorporat. Visiteu la web fent clic a www.espressoblue.com

dilluns, 28 octubre 2013 15:10
Publicat a On-Line

Dins del procés de la nova imatge de l'escola, un dels elements a actualitzar va ser la pàgina web. Tenint en compte les necessitats específiques d'un client tan especial, es va realitzar una web corporativa en la qual el professorat tingués accés a una àrea reservada i pogués entrar les noticies, mantenint així una web constantment actualitzada. El gestor de continguts incorporat al projecte permet una fàcil actualització de tot el website. Visita la web fent clic a www.escolaxarxa.cat

divendres, 18 octubre 2013 14:45
Publicat a On-Line

Dins d’un important procés de remodelació de la imatge corporativa del client, l'encàrrec de redissenyar el website va adquirir una importància estratègica: a les funcionalitats més institucionals (valors de l'empresa, gamma de serveis, etc.), s'hi va afegir un robust catàleg on line, capaç de gestionar una elevada quantitat d'ítems. L'administració del catàleg (baixes, altes, modificacions...) és realitzable pel mateix client, gràcies a un adequat gestor de continguts. Visiteu la web fent clic a: www.innaltech.com

diumenge, 10 octubre 2010 21:11
Publicat a On-Line

Aquest projecte consisteix en una plataforma per desenvolupar un conjunt de serveis per professionals del sector de la fotografia (maquetació d’albums fotogràfics, post-producció d’imatges, etc.). S’estructura com una comunitat on cada usuari registrat pot gestionar un compte propi i accedir a la gamma de serveis proposada. Cal remarcar les funcionalitats integrades de càrrega/descàrrega de grans volums d’arxius i la possibilitat d’efectuar pagaments segurs mitjançant eines de comerç virtual. El gestor de continguts incorporat al projecte permet una fàcil actualització de tot el website. Destaca especialment una potent eina de generació de newsletters i mailings. Visiteu la web fent clic a www.albumprofesional.com

dissabte, 15 novembre 2008 20:32
Publicat a On-Line

Actual i innovadora web per a una empresa de transports i emmagatzematge, amb l'objectiu principal de ser una eina de presentació, fet que es compleix gràcies a una interfície minimalista però actual i una navegació àgil i ràpida. La interfície, a més, està preparada per ser visualitzada des de diferents dispositius com ordinadors, tablets i mòbils. El gestor de continguts incorporat al projecte permet una fàcil actualització de tota la web. Visiteu la web fent clic a www.boxlogistics.es

dimecres, 18 setembre 2013 15:13
Publicat a On-Line

Base de dades dels locals disponibles a la ciutat de Berga. No es tracta tant d'una web, tal i com les entenem, sinó d'una base de dades consultable des de la xarxa. És la primera fase de la realització de la nova web de l'associació dels comercials de la ciutat, Berga comercial, amb l'objectiu de poder consultar d'una manera ràpida i àgil els associats i la seva informació. Interfície adaptada per ser visualitzada des de diferents dispositius com ordinadors, tablets i mòbils. Podeu consultar la web clicant a www.bergacomercial.com

diumenge, 08 setembre 2013 15:29
Publicat a On-Line

Aquesta web corporativa assumeix l’aspecte d’un portal per desenvolupar en paral·lel dos ámbits ben diferenciats. D’una banda, un important volum de notícies esportives (textos, imatges, vídeos...), generades pels atletes patrocinats per la marca. De l’altra, un extens catàleg de productes, molt diferenciats entre si per disciplina esportiva, gènere masculí o femení, colors, materials, etc. El gestor de continguts incorporat al projecte permet una fàcil actualització de tot el website.

dilluns, 15 octubre 2007 20:00
Publicat a On-Line

Creació d’una pàgina web com a part fonamental de l’estratègia comunicativa de la nova marca comercial de TESi Industrial Europa. Aquest espai s’ha concebut com a una eina molt eficient per ordenar i cohesionar la informació de l’àmplia gama de solucions que es comercialitzen, així com millorar la comunicació directa amb els clients.
El nou espai web destaca per ser molt dinàmic i funcional, així com per adaptar-se al format tant dels dispositiu mòbils com dels diferents sistemes operatius. El seu disseny minimalista, tècnic i contemporani, comparteix els valors que defineixen l’empresa i, al mateix temps, representa una evolució a nivell visual i conceptual.

dijous, 05 juny 2014 09:34
Publicat a On-Line

Es tracta d’un repte clàssic de website per a una associació (en aquest cas una tan rellevant com l’ACEB), amb necessitat de processar de forma adient una gran quantitat d’informacions. Es va optar per una estructura “portal”, amb un fort caràcter corporatiu, des d’un punt de vista visual. Això facilita un ampli desplegament dels serveis de l’associació i de les notícies, amb una especial cura en la presentació d’agendes i la calendarització, etc. Alhora, l’accés dels associats es regula mitjançant una “comunitat” virtual, on cadascú pot accedir i gestionar el propi espai fàcilment. El control global del website es realitza gràcies al gestor de continguts incorporat al sistema, destacant especialment una potent eina de generació de newsletters i mailings. Visiteu la web fent clic a www.aceb.cat

dilluns, 20 febrer 2012 20:46
Publicat a On-Line

Amb la finalitat principal de presentar les característiques més important de l’empresa client, activa en l’àmbit de la construcció, s’estructura aquesta web corporativa, amb especial cura en visualitzar de forma exhaustiva el conjunt d’obres realitzades, mitjançant diferents galeries d’imatges. Totes les dades són fàcilment actualitzables amb el gestor de continguts incorporat. Visiteu la web fent clic a www.pendisbaga.com

dissabte, 10 abril 2010 20:45
Publicat a On-Line

Per aquesta iniciativa empresarial, dedicada al comerç electrònic de productes d’alimentació de qualitat, s’implementa una estructura web lleugera i flexible, capaç de presentar ràpidament tot el catàleg de productes, des de la corresponent base de dades. Els elements visuals basats en els tons blancs i verds són coherents amb la identitat de l’empresa, suggerint connotacions positives de frescor i naturalitat. La botiga virtual és òbviament una funcionalitat clau per al desenvolupament d’aquest negoci, que es connecta directament al catàleg de productes i permet fer els pagaments online amb seguritat. Totes les dades són fàcilment actualitzables amb el gestor de continguts incorporat. Visiteu la web fent clic a www.bonsaliments.com

dilluns, 10 maig 2010 20:04
Publicat a On-Line

Web corporativa per a un client industrial, orientada a proporcionar un important volum d’informació tècnica, de forma clara, fàcil de trobar i ben organitzada, amb els corresponents suports visuals (fotografies i vídeos). Paral·lelament, es proporciona una àmplia selecció de notícies, amb la possibilitat de subscriure’s al newsletter corporatiu i una àrea reservada pel personal de l'empresa. El gestor de continguts incorporat al projecte permet una fàcil actualització de tot el website. Destaca especialment una potent eina de generació de newsletters i mailings. Visiteu la web fent clic a www.bergadana.com

divendres, 18 octubre 2013 14:29
Publicat a On-Line

Aquest projecte de catàleg online per la marca Gassa V privilegia l’òptima visualització de les mostres de teixits relatives a les diferents col·leccions, mitjançant un sistema de finestres desplegables desenvolupat ad hoc. El gestor de continguts incorporat al projecte permet una fàcil actualització de tot el website. Visiteu la web fent clic a www.gassa-v.com

dissabte, 15 octubre 2005 20:49
Publicat a On-Line
Copyright©2012 Magma. Tots els drets són reservats.