A+ A A-
El client és Casa Lladó, una empresa de serveis en l’àmbit de l’energia que necessita  actualitzar la seva web corporativa. Un dels elements més significatius del nou disseny és que, gràcies a la utilització d’imatges i vídeos d’amplada completa, es…
Llegir més ...
Publicat a On-Line
Escrit per
Creació d’una pàgina web com a part fonamental de l’estratègia comunicativa de la nova marca comercial de TESi Industrial Europa. Aquest espai s’ha concebut com a una eina molt eficient per ordenar i cohesionar la informació de l’àmplia gama de…
Llegir més ...
Publicat a On-Line
Escrit per
Web corporativa i botiga online per a empresa distribuidora de càpsules i màquines de cafè. Seguint la imatge corporativa de l'empresa, s'ha creat una plataforma fresca i suggerent en la qual la botiga virtual és, òbviament, una funcionalitat clau per…
Llegir més ...
Publicat a On-Line
Escrit per
Dins del procés de la nova imatge de l'escola, un dels elements a actualitzar va ser la pàgina web. Tenint en compte les necessitats específiques d'un client tan especial, es va realitzar una web corporativa en la qual el professorat…
Llegir més ...
Publicat a On-Line
Escrit per
Web corporativa per a un client industrial, orientada a proporcionar un important volum d’informació tècnica, de forma clara, fàcil de trobar i ben organitzada, amb els corresponents suports visuals (fotografies i vídeos). Paral·lelament, es proporciona una àmplia selecció de notícies,…
Llegir més ...
Publicat a On-Line
Escrit per
Actual i innovadora web per a una empresa de transports i emmagatzematge, amb l'objectiu principal de ser una eina de presentació, fet que es compleix gràcies a una interfície minimalista però actual i una navegació àgil i ràpida. La interfície,…
Llegir més ...
Publicat a On-Line
Escrit per
Base de dades dels locals disponibles a la ciutat de Berga. No es tracta tant d'una web, tal i com les entenem, sinó d'una base de dades consultable des de la xarxa. És la primera fase de la realització de…
Llegir més ...
Publicat a On-Line
Escrit per
Es tracta d’un repte clàssic de website per a una associació (en aquest cas una tan rellevant com l’ACEB), amb necessitat de processar de forma adient una gran quantitat d’informacions. Es va optar per una estructura “portal”, amb un fort…
Llegir més ...
Publicat a On-Line
Escrit per
Aquest projecte plantejava el repte de conjugar un impacte visual molt depurat (vista l’exigència del mercat de la bellesa) amb unes funcionalitats molt concretes per fer servir el website com un autèntic instrument de negoci. El resultat s’obté amb una…
Llegir més ...
Publicat a On-Line
Escrit per
Dins d’un important procés de remodelació de la imatge corporativa del client, l'encàrrec de redissenyar el website va adquirir una importància estratègica: a les funcionalitats més institucionals (valors de l'empresa, gamma de serveis, etc.), s'hi va afegir un robust catàleg…
Llegir més ...
Publicat a On-Line
Escrit per
El client és una empresa de serveis en l’àmbit de l’energia, amb necessitat d’una  plataforma web adequada per donar suport al seu negoci. Es va dissenyar, doncs, una estructura prou sòlida i flexible per presentar tota la gamma de serveis de l’empresa,…
Llegir més ...
Publicat a On-Line
Escrit per
Aquest projecte obre dos fronts de treball: d’una banda, una gamma de serveis especialment àmplia i detallada; i de l’altra, l’objecte mateix del negoci, les fotografies, que necessiten un marc adequat per poder ressaltar degudament. Les solucions implementades consisteixen en…
Llegir més ...
Publicat a On-Line
Escrit per
Aquesta àgil web corporativa permet accedir en pocs clics a un consistent volum d’informació sobre l'empresa: serveis, productes i una àmplia relació de projectes realitzats. El suport visual i la identificació amb la naturalesa (que és l'essència del negoci de…
Llegir més ...
Publicat a On-Line
Escrit per
Web corporativa per a un negoci de tubericultura d’àmbit agroforestal. Les característiques dels serveis de l’empresa impliquen la presentació d’una gran quantitat d’informació, estructurada de forma clara i fàcilment accessible. L’ús extensiu d’imatges emblemàtiques, gairebé com a fons de pantalla,…
Llegir més ...
Publicat a On-Line
Escrit per
Per aquesta iniciativa empresarial, dedicada al comerç electrònic de productes d’alimentació de qualitat, s’implementa una estructura web lleugera i flexible, capaç de presentar ràpidament tot el catàleg de productes, des de la corresponent base de dades. Els elements visuals basats…
Llegir més ...
Publicat a On-Line
Escrit per
Copyright©2012 Magma. Tots els drets són reservats.