A+ A A-

Dins d’un important procés de remodelació de la imatge corporativa del client, l'encàrrec de redissenyar el website va adquirir una importància estratègica: a les funcionalitats més institucionals (valors de l'empresa, gamma de serveis, etc.), s'hi va afegir un robust catàleg on line, capaç de gestionar una elevada quantitat d'ítems. L'administració del catàleg (baixes, altes, modificacions...) és realitzable pel mateix client, gràcies a un adequat gestor de continguts. Visiteu la web fent clic a: www.innaltech.com

diumenge, 10 octubre 2010 21:11
Publicat a On-Line

Catàleg de producte com a eina comercial de l'empresa Innaltech, perfileria d'alumini, en el qual el producte s'ha estructurat en petites fitxes de manera que fàcilment es pot comparar i seleccionar el producte desitjat.

dijous, 24 octubre 2013 15:47
Publicat a Disseny Gràfic

Programa de disseny complet del logotip de la marca Innaltech i de tota la imatge corporativa que en deriva. Objectius: creació completa del logotip i de l’imagotip corresponent, buscant unes connotacions coherents amb la imatge de marca i alhora un estil intemporal, per evitar una ràpida obsolescència. Es dedica una especial atenció a la seva escalabilitat i aplicabilitat a diferents suports.

dimarts, 25 maig 2010 18:56
Publicat a Marca

L’estand Innaltech per a la fira Construmat de Barcelona és el resultat d’un procés que inclou un estudi previ de necessitats, funcions, espai i circulació, per donar lloc, posteriorment, al concepte creatiu i al disseny d’espai corresponent.

dijous, 23 febrer 2012 19:13
Publicat a Espais

Creació de nom com a procés del programa de disseny complet del logotip de la marca Innaltech i de tota la imatge corporativa que en deriva.
El nom no només ha de definir el caràcter de la marca, sinó que ha de comunicar buscant unes connotacions coherents amb la imatge de marca i alhora un estil intemporal, per evitar una ràpida obsolescència

dimarts, 25 maig 2010 18:35
Publicat a Naming
Copyright©2012 Magma. Tots els drets són reservats.