A+ A A-

Es tracta d’un repte clàssic de website per a una associació (en aquest cas una tan rellevant com l’ACEB), amb necessitat de processar de forma adient una gran quantitat d’informacions. Es va optar per una estructura “portal”, amb un fort caràcter corporatiu, des d’un punt de vista visual. Això facilita un ampli desplegament dels serveis de l’associació i de les notícies, amb una especial cura en la presentació d’agendes i la calendarització, etc. Alhora, l’accés dels associats es regula mitjançant una “comunitat” virtual, on cadascú pot accedir i gestionar el propi espai fàcilment. El control global del website es realitza gràcies al gestor de continguts incorporat al sistema, destacant especialment una potent eina de generació de newsletters i mailings. Visiteu la web fent clic a www.aceb.cat

dilluns, 20 febrer 2012 20:46
Publicat a On-Line
Copyright©2012 Magma. Tots els drets són reservats.